این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
• ...
  معرفی

 همایش ملّی « زیست حق بنیان؛ حقوق ملت در اندیشه شهید بهشتی » با حضور و سخنرانی اساتید برجسته کشوری و مسئولین و ارائه مقالات برتر در آبان ماه نود و پنج، به همّت دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و همکاری بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید دکتر بهشتی در اندیشه های شهید بهشتی » را با همکاری بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید دکتر بهشتی و دانشگاه های آزاد اسلامی واحد های تهران جنوب ، مشهد ، قم ،خوارسگان و خیمنی شهر با حضور اساتید برجسته دانشگاه و جمعی از مسئولین برگزار می شود.

 موضوعات و محورهای همایش به قرار ذیل است:

1- بنیاد های نظری و فلسفی حقوق ملت در اندیشه شهید بهشتی

2- حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در اندیشه شهید بهشتی

3 حقوق سیاسی و مدنی در اندیشه شهید بهشتی

4 حقوق همبستگی در اندیشه شهید بهشتی ( محیط زیست ، حق توسعه ،صلح ، ارتباطات و ...)

5 حمایت های خاص از گروه های آسیب پذیر ( اقلیت های دینی ، زنان و کودکان ، سالمندان ، کارگران و ...) در اندیشه شهید بهشتی

 اساتید و دانشجویان حداکثر تا  فرصت دارند مقالات خود را در موضوعات فوق، مطابق شیوه نامه از طریق سامانه همایش ارسال نمایند. مقالات پذیرفته شده در مجوعه مقالات همایش در قالب کتاب و لوح فشرده چاپ شده و از مقالات برتر در روز همایش همراه با ارائه آن، تجلیل به­ عمل خواهد آمد. 

آدرس دبیرخانه همایش
: اصفهان ، نجف آباد ، بلوار دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف ­آباد، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی آماده جوابگویی به سئوالات علاقه­ مندان می­باشد.

تلفن دبیرخانه : 03142292799

ریاست همایش :دکتر مهران مجلسی
قائم مقام همایش : دکتر محسن شکرچی زاده
دبیر علمی: دکتر سید محمد هاشمی

پیش نشست های همایش :
1- نشست حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اندیشه شهید بهشتی 4 اسفند ماه ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
2
 - نشست بنیاد های نظری و فلسفی در اندیشه شهید بهشتی ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان
3- نشست مبانی فقهی حقوق ملت در اندیشه شهید بهشتی ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
4- نشست حمایت های ویژه از گروه های خاص اجتماعی در اندیشه شهید بهشتی ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدپنجشنبه 26 مهر ماه 1397

تا همایش ...

0-1